جذب مشتری بیشتر در کمترین زمان برابر است با درآمد بیشتر

پژواک ارتباط با مشتریان جدید و رشد کسب و کار شما را آسان می کند

پنل مدیریت

مدیریت فروشگاه به بهترین و آسانترین شکل

می توانید از گردش مالی کسب و کارتان در لحظه مطلع شوید.
صفحه هر فروشگاه

معرفی کسب و کار خود به طیف وسیعی از مردم

می توانید توسعه سریع تر و در نهایت درآمد بالاتری را داشته باشد.

مزایا داشتن یک وب سایت

imgAdminpanel
پنل مدیریت
در هر لحظه در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.
imgPayment
درگاه پرداخت امن
ﺻﺎﺣﺐ درﮔﺎه اﻣﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮﯾﺪ.
imgDiscount
تخفیفات ویژه
ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮی‌ﻫﺎﯾﺘﺎن از ﺗﺨﻔﯿﻒ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع مطلع ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.
imgFastdelivery
ارسال سریع
سفارشات را سریع و آسان ارسال کنید.
imgSupport
پشتیبانی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ مشتری‌ها با ﻣﺎ؛ وﻗﺖ‌ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺴﺐ‌و‌ﮐﺎرﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
imgExpand
گسترش کسب و کار
توسعه سریع تر و در نهایت درآمد بالاتری را داشته باشد.